Ще трохи...

Військова топографія

Онлайн-курс

Сергій Шмаль

 

За основу цього курсу покладено курс "Військової топографії", що викладається у профільних вищих військових інститутах для офіцерського складу.

Мета курсу.

Курсант повинен знати:

 • види, зміст та призначення топографічних, спеціальних карт, планів міст і фотодокументів, що використовуються у військах;
 • різновиди місцевості та їх тактичні властивості;
 • зміст таблиць умовних знаків;
 • розграфлення і номенклатуру топографічних карт;
 • способи орієнтування на місцевості за картою та без неї, вдень і вночі, на місці та під час руху;
 • основні правила ведення і вимоги до робочих карт;
 • сутність зображення рельєфу горизонталями, способи визначення стрімкості схилів і висот точок;
 • призначення та порядок роботи наземної навігаційної апаратури.

Уміти:

 • читати топографічні карти, вивчати та оцінювати місцевість в районі дії підрозділу;
 • орієнтуватися на місцевості за картою та без неї, вдень і вночі, вибирати і призначати орієнтири та проводити цілеуказання, визначати азимути та відстані на місцевості різними способами;
 • готувати вихідні дані за допомогою карти для руху за азимутами вдень і вночі;
 • визначати номенклатури суміжних аркушів і складати замовлення на топографічні карти;
 • користуватися вимірювальними інструментами і вимірювати відстані та площі за топографічною картою різними способами;
 • визначати географічні та прямокутні координати цілей за топографічною картою і наносити цілі на карту за їх координатами;
 • визначати за картою і обчислювати дирекційні кути та азимути;
 • визначати стрімкість схилів, висоти точок, взаємоперевищення і взаємовидимість між точками різними способами, а також будувати профілі місцевості та визначати поля невидимості за картою;
 • готувати аерофотознімки до роботи, дешифрувати топографічні та військові об'єкти а також переносити цілі з аерознімка на карту;
 • виконувати нормативи з військової топографії та знати їх зміст.

Аудиторія курсу:
Кожен хто хоче перевірити чи покращити свою підготовку

Мова курсу:
Українська.

Зміст курсу:
1. Топографічні карти ЗСУ.
2. Визначення координат за топографічною картою.

(Подальші теми в розробці.)
3. Орієнтування на місцевості без карт.
4. Орієнтування на місцевості за картою.
5. Місцевість як елемент бойової обстановки.
6. Вивчення умовних знаків та читання карт.
7. Рельєф.
8. Вимірювання відстаней і площ за топографічною картою.
9. Азимути та дирекційні кути, магнітне схилення, зближення меридіанів і поправка напряму.
10. Аерофотознімки та прийоми роботи з ними.
11. Вивчення місцевості за картою та питання розвідки місцевості і рекогносцировки.
12. Робоча карта командира.
13. Орієнтування на місцевості за допомогою навігаційної апаратури.
14. Методика топографічної підготовки у військах.